Daňové přiznání pro fyzické osoby

Pro  drobné  podnikatele  -  fyzické  osoby  nezapsané  v  obchodním rejstříku  zajišťujeme vedení daňové evidence.

Kromě přehledu o stavu hospodaření slouží  daňová evidence ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích.

Naše služba daňová evidence - mimo jiné - zahrnuje:

  • zpracování dokladů
  • vedení zákonem stanovených knih
  • zpracování  DPH i ostatní daní
  • reporty o stavu hospodaření
  • rekonstrukce daňové evidence
  • optimalizace daňového základu
  • spolupráci s daňovými poradci
  • zastupování při kontrolách.