Vedení účetnictví pro neziskové a příspěvkové organizace

Týká se občanských sdružení, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů, církevních právnických osob.

Účetnictví neziskových organizací má svoje specifické požadavky, které není vždy jednoduché splnit. Nabízíme Vám v tomto směru účinnou pomoc.

To znamená, že kromě zaúčtování dokladů, vedení zákonem stanovených knih a evidencí, zpracování DPH i ostatních daní, Vám zajistíme:

  • oddělení hlavní a hospodářské činnosti
  • sledování financování projektů
  • sledování čerpání projektových rozpočtů
  • reporty k monitorovacím zprávám
  • vyúčtování grantů a dotací
  • spolupráci s auditory
  • spolupráci s daňovými poradci
  • zastupování při kontrolách.