Účetní a daňové poradenství

Zpracování daňových přiznání k:

  • Dani z příjmů právnických osob
  • Dani z příjmů fyzických osob
  • Dani z přidané hodnoty
  • Silniční dani
  • Dani z nemovitosti
  • Zastupování a součinnosti při daňových řízeních

Zaúčtovaných dokladů

Spokojených klientů

Bezproblémových kontrol FÚ

Vypitých kafí